Interní auditor QMS dle ISO 9001

Kód produktu: IA_QMS
Původní cena: 6 292,00 Kč
Cena bez DPH: 4 500,00 Kč
Cena s DPH: 4 500,00 Kč
Ušetříte: 1 792,00 Kč (28%)

!!! PŘED KAŽDOU OBJEDNÁVKOU SI PROSÍM PEČLIVĚ
PROČTĚTE SMLUVNÍ PODMÍNKY !!!

 

Termín a místo školení:  

 • 15. února 2018 - Praha

Cena:  4.500,-- CZK bez DPH
 

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika při provádění interního auditu v organizacích, které uplatňují integrovaný systém managementu. Na kurzu získáte informace o specifických oblastech QMS, o přínosech auditování a postupu při plánování a provádění auditu systému managementu kvality. Kurz je zaměřen prakticky a obsahuje řadu cvičení a případových studií, vycházejících přímo ze zkušeností u auditovaných organizací. Účastníci kurzu jsou průběžně hodnoceni v rámci cvičení, získané znalosti jsou ověřeny závěrečnou písemnou zkouškou.

Vzhledem k probíhajícím revizím standardů ISO 9001 je do programu kurzu zařazen blok zaměřený na aktuální požadavky návrhu těchto standardů a vysvětlení nadcházejících změn pro certifikované organizace.
 

Co se na kurzu naučíte

 •  Orientovat se ve specifických požadavcích ISO 9001 a jejich společných prvcích.
 • Naplánovat a provést interní audit systému managementu kvality.
 • Účely a přínosy auditování integrujícího požadavky QMS.
 • Připravit efektivní plán auditu a vybrat odpovídající auditní metodu.
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu.
 • Vést pohovory s auditovanými.
 • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu.
 • Správně formulovat neshodu.
   

Pro koho je kurz určený

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve svých organizacích podílejí na provádění interních auditů dle ISO 9001. 

Výstupem je získání OSVĚDČENÍ (certifikát) o absolvování kurzu.

V ceně jsou započteny školící materiály, coffee break (káva, nealko, zákusek).

Platební podmínky: převodem z účtu - splatnost zálohové faktury 7 dní od přijetí a potvrzení Vaši objednávky

Dodavatel má právo termín školení přesunout či úplně zrušit.

Poznámka: Obrázek u tohoto produktu je pouze ilustrační.

Školení je pořádáno v součinnosti certifikační společnosti TÜV Rheinland Česká republika s.r.o..