Interní auditor QMS, EMS a OHSMS podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Akční nabídka
Kód produktu: IA_IMS
Původní cena: 12 100,00 Kč
Cena bez DPH: 8 200,00 Kč
Cena s DPH: 9 840,00 Kč
Ušetříte: 2 260,00 Kč (18%)

!!! PŘED KAŽDOU OBJEDNÁVKOU SI PROSÍM PEČLIVĚ
PROČTĚTE SMLUVNÍ PODMÍNKY !!!

 Termín a místo školení:  

 • 15. a 16. února 2018 - Praha
Cena:  8.200,-- CZK bez DPH
 
 

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika při provádění interního auditu v organizacích, které uplatňují integrovaný systém managementu. Na kurzu získáte informace o specifických oblastech QMS, EMS a OHSAS, o přínosech integrovaného auditování a postupu při plánování a provádění auditu integrovaného systému managementu. Kurz je zaměřen prakticky a obsahuje řadu cvičení a případových studií, vycházejících přímo ze zkušeností u auditovaných organizací. Účastníci kurzu jsou průběžně hodnoceni v rámci cvičení, získané znalosti jsou ověřeny závěrečnou písemnou zkouškou.

Vzhledem k probíhajícím revizím standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je do programu kurzu zařazen blok zaměřený na aktuální požadavky návrhu těchto standardů a vysvětlení nadcházejících změn pro certifikované organizace.
 

Co se na kurzu naučíte

 • Orientovat se ve specifických požadavcích ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a jejich společných prvcích.
 • Naplánovat a provést interní audit integrovaného systému managementu.
 • Účely a přínosy auditování integrujícího požadavky EMS, OHSAS a QMS.
 • Připravit efektivní plán auditu a vybrat odpovídající auditní metodu.
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu.
 • Vést pohovory s auditovanými.
 • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu.
 • Správně formulovat neshodu.
   

Pro koho je kurz určený

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve svých organizacích podílejí na provádění interních auditů a chtějí si rozšířit kvalifikaci pro provádění interního auditu systému integrujícího požadavky více standardů (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). 

Výstupem je získání OSVĚDČENÍ (certifikát) o absolvování kurzu.

V ceně jsou započteny školící materiály, coffee break (káva, nealko, zákusek).

Platební podmínky: převodem z účtu - splatnost zálohové faktury 7 dní od přijetí a potvrzení Vaši objednávky

Dodavatel má právo termín školení přesunout či úplně zrušit.

Poznámka: Obrázek u tohoto produktu je pouze ilustrační.

Školení je pořádáno v součinnosti certifikační společnosti TÜV Rheinland Česká republika s.r.o..