Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky jsou závazné pro používání e-shopu společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ , se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Revoluční 1082/8, (dále jen ekvalita.cz) a jsou platné od 01. 02. 2017. 
 

 1. Veškeré produkty a služby jsou až do zaplacení majetkem společnosti ekvalita.cz.
 2. Zakoupené produkty zasíláme PPL službou do 24 hodin od obdržení platby na náš účet
  (nebo následující pracovní den po státním svátku či víkendu).
 3. Zakoupené služby provedeme do 14 dnů od obdržení platby na náš účet, není-li dohodnuto jinak.
 4. Po obdržení objednávky na naše produkty a služby je Vám zaslána přijatá objednávka.
 5. Zasláním přijaté objednávky je uzavřen smluvní vztah.
 6. Na základě Vaši objednávky je Vám vystavena zálohová faktura a zaslána na Váš kontaktní e-mail.
 7. Zaslání vystavené zálohové faktury za Vámi objednané produkty a služby je do 24 hodin od obdržení objednávky.
 8. Splatnost zálohové faktury je 7 dní. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat 0,1% penále za každý den z prodlení.
 9. Pokud Vám nedorazí zálohová faktura do 24 hodin od zaslání Vaši objednávky na Váš kontaktní e-mail, jste povinni si ji vyžádat buď telefonicky nebo e-mailem.
 10. Originál faktury zasíláme pouze e-mailem a to do 15 dní od úhrady zálohové faktury.
 11. ekvalita.cz má právo upozornit zákazníka na prodlení s úhradou faktur, přičemž toto upozornění
  (výzva, upomínky) bude zpoplatněno a bude probíhat následovně:
 •        a) UPOMÍNKA e-mailem po 7 dnech prodlení - zdarma
 •        b) UPOMÍNKA doporučenou poštou po 14 dnech prodlení – poplatek 300,- CZK (upomínka bude zasílána doporučenou poštou na adresu zákazníka,                    přičemž v pochybnostech se má za to, že upomínka byla doručena i v případě, že si ji zákazník v úložní době nevyzvedl, kdy za den doručení se
             považuje 5-tý den uložení u pošty.

      Po uplynutí 21 dní od splatnosti faktury, bude tato pohledávka postoupena právnímu zástupci ekvalita.cz.
 1. Veškeré činnosti a služby mimo Českou republiku jsou účtovány v Eurech. Cena v CZK je pouze orientační.
 2. Při objednávce máte ze zákona na 14 denní lhůtu na zrušení objednávky bez udání důvodu. Po této době účtujeme za zrušení objednávky smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednávky (u otevřeného kurzu či školení pouze do 10 dnů před konaným kurzem či školení, poté je smluvní pokuta ve výši 100%).